fredag 29. juli 2022

Smart med boligkjøperforsikring

Det er smart med boligkjøperfosikring.

Å kjøpe en bolig, enten det er en leilighet, et hus eller en villa er det smart med boligkjøperforsikring.

Å kjøpe bolig er kostbart og om det er mangler på boligen er du beskyttet, da får man nemlig hjelp av advokat for å få erstatning eller å heve kjøpet.

En boligkjøperforsikring skal dekke kjøpers utgifter til advokat og øvrige sakskostnader der det oppstår en konflikt etter et boligkjøp. Les mer om boligkjøperforsikring her.

En boligkjøperforsikring dekker i hovedsak disse kostnadene dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet:

  • Advokatbistand. Du får fri tilgang til juridisk ekspertise, noe som ofte er nødvendig ettersom saken for selger gjerne føres av eierskifteselskapets advokater eller en advokat du velger selv.
  • Teknisk bistand til å utarbeide rapporter som bygger opp under ditt krav overfor selger.
  • Motpartens sakskostnader dersom du taper en eventuell rettstvist.
Men ofte kan det hende at du er misfornøyd med advokaten for bolikjøperforsikring-selskapet. Hvis du er misfornøyd med advokaten du har fått tildelt gjennom boligkjøperforsikringen, kan du bytte til en ekstern advokat. Du er ikke forpliktet til å bruke forsikringsselskapets advokat. Les mer om bytte av boligkjøperforsikring advokat her.

Det er en enkel sak å bytte advokat fra boligkjøperforsikring. Du bare tar kontakt med et advokatfirma med kompetanse på eiendomsrett. De vil ordne det praktiske med overføringen av saken til sitt kontor.

Det finnes mange advokatfirmaer i Norge som kan hjelpe med boligkjøp, men oftest lønner det seg å bruk eksperter på feltet. Advokatfirmaet Møller kan boligkjøperforsikinger og eiendomsrett, og de dekker hele landet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar