onsdag 15. mars 2023

Bortvist fra studiestedet ditt?

Utestengelse kan gi deg krav på erstatning.
Studenter kan bortvises fra hele eller deler universitetet eller høyskolen de går på dersom studenten forstyrrer undervisningen, medstudenters arbeid eller studieinstitusjonen ellers. Bortvisning er ikke det samme som utestengelse.

Utestengelse innebærer at studenten er utestengt fra studieinstitusjonen, herunder fratatt rett til å følge undervisning samt retten til å gå opp til eksamen. Utestengelse gjelder i hele landet, og for alle Universiteter- og høyskoler som faller inn under Universitets- og høyskoleloven.

Utestengelse skjer vanligvis grunnet mistanke om plagiat, juks ved eksamen eller oppgaver. Om du et utestengt kan du ha krav på gratis advokat og erstatning.

Dersom studenten på grunn av dette har mistet studieprogresjon, og av den grunn kommer for sent ut i arbeidslivet har hun eller han trolig også lidt et økonomisk tap.

Utgangspunktet er at studenten skal få erstatning tilsvarende sitt økonomiske tap. Tapet kan være vanskelig å beregne eksakt. Les mer om erstatning etter utestengelse her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar